Plakat – cel projektu

22 czerwca 2017

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Re:start w przyszłość”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 144 osób (90K/54M) młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu ani szkoleniu Continue reading

Więcej...

Styczeń 2017

10 stycznia 2017

Obecnie w projekcie trwają szkolenia zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Uczestnicy przygotowują się na szkoleniach do podjęcia stażu u wybranych pracodawców. Mamy nadzieję, że zrealizowane szkolenia pomogą naszym Uczestnikom na starcie w nowych przedsiębiorstwach.

Życzymy powodzenia
Zespół projektu

Więcej...

Listopad 2016

25 listopada 2016

W miesiącu październiku i listopadzie trwają intensywne zajęcia z doradztwa zawodowego zarówno indywidualnego jak i grupowego dla Uczestników projektu. Od miesiąca grudnia Uczestnicy rozpoczną szkolenia zawodowe celem nabycia odpowiednich kwalifikacji oraz pośrednictwo pracy. Harmonogramy szkoleń zostaną zamieszczone na stronie internetowej Continue reading

Więcej...