Plakat – cel projektu

22 czerwca 2017

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Re:start w przyszłość”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 144 osób (90K/54M) młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu ani szkoleniu (tzw. grupa NEET), w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy z terenu woj. Lubelskiego w okresie 01.04.2016 – 30.06.2017

Dofinansowanie projektu z UE: 1.742.474,00 zł

plakat_do_oznaczenia_miejsc_pracy [PDF]