„RE: start w przyszłość”

POWR.01.02.02-06-0140/15

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 144 osób (90K/54M) młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu ani szkoleniu (tzw. grupa NEET), w tym w szczególności osób niezarejestrowanych
w urzędach pracy z terenu woj. Lubelskiego w okresie:
01.04.2016 – 31.08.2017 r.

Wartość projektu: 1 840 464,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1.742.474,00 PLN

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat:

z terenów wiejskich

osoby niepełnosprawne

bierne zawodowo

bezrobotne w tym zwłaszcza długotrwale bezrobotne

o niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie)

nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu

osoby bez doświadczenia zawodowego lub doświadczeniem do 3 mies.

OFEROWANE WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

SZKOLENIA ze stypendium szkoleniowym:

 • Przedstawiciel handlowy z elementami telesprzedaży (90 godz.)
 • Opiekun osób starszych (90 godz.)
 • Pracownik administracyjno-biurowy (90 godz.)
 • Magazynier-operator wózków jezdniowych (150 godz.)

Lp.

Woj. Lubelskie

Typ szkolenia

Liczba godzin

1 PRZEDSTAICIEL HANDLOWY Z EL.TELESPRZEDARZY 3gr./12UP = 36 UP 90h/gr., 15spx6h śr.3-5 sp./tydz.
2 OPIEKUN OSÓB STARSZYCH 3gr./12UP= 36UP 90h/gr., 15spx6h śr.3-5 sp./tydz.
3 PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY 3gr./12UP = 36 UP 90h/gr., 15spx6h śr.3-5 sp./tydz.
4 MAGAZYNIER, OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH 3gr./12UP = 36 UP 150h/gr., 15spx6h śr.3-5 sp./tydz. teoria:5sp.x8h praktyka: 4sp.x5h

Wszystkie kursy i szkolenia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym w zakresie zdobywania poszczególnych kwalifikacji (VCC lub równoważny, UDT) oraz wydaniem certyfikatu.

W ramach szkoleń zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • Catering
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • WSPARCIE ZAWODOWE
 • Poradnictwo zawodowe z wykorzystaniem IPD
 • Pośrednictwo pracy
 • 5-miesięczne STAŻE ZAWODOWE ze stypendium stażowym
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych
 • Nabycie doświadczenia