„RE: start w przyszłość”
POWR.01.02.02-06-0140/15

Projekt realizowany przez: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara
w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Okres realizacji projektu: 01.04.2016-30.06.2017r.

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat:

z terenów wiejskich

osoby niepełnosprawne

bierne zawodowo

bezrobotne w tym zwłaszcza długotrwale bezrobotne

o niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie)

nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu

osoby bez doświadczenia zawodowego lub doświadczeniem do 3 mies.

OFEROWANE WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

SZKOLENIA ze stypendium szkoleniowym:

 • Przedstawiciel handlowy z elementami telesprzedaży (90 godz.)
 • Opiekun osób starszych (90 godz.)
 • Pracownik administracyjno-biurowy (90 godz.)
 • Magazynier-operator wózków jezdniowych (150 godz.)

Lp.

Woj. Lubelskie

Typ szkolenia

Liczba godzin

1 PRZEDSTAICIEL HANDLOWY Z EL.TELESPRZEDARZY 3gr./12UP = 36 UP 90h/gr., 15spx6h śr.3-5 sp./tydz.
2 OPIEKUN OSÓB STARSZYCH 3gr./12UP= 36UP 90h/gr., 15spx6h śr.3-5 sp./tydz.
3 PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY 3gr./12UP = 36 UP 90h/gr., 15spx6h śr.3-5 sp./tydz.
4 MAGAZYNIER, OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH 3gr./12UP = 36 UP 150h/gr., 15spx6h śr.3-5 sp./tydz. teoria:5sp.x8h praktyka: 4sp.x5h

Wszystkie kursy i szkolenia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym w zakresie zdobywania poszczególnych kwalifikacji (VCC lub równoważny, UDT) oraz wydaniem certyfikatu.

W ramach szkoleń zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • Catering
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • WSPARCIE ZAWODOWE
 • Poradnictwo zawodowe z wykorzystaniem IPD
 • Pośrednictwo pracy
 • 5-miesięczne STAŻE ZAWODOWE ze stypendium stażowym
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych
 • Nabycie doświadczenia